WYKŁADOWCY

Image
doctor-heading-shape.svg

prof. dr hab.n.med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska

Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej. 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

prof. dr hab. n. med. dr h.c. Roman J. Nowicki

Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak, prof. uczelni

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Adam J. Sybilski, prof. CMKP

Kierownik Kliniki Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Jest specjalistą dermatologiem-wenerologiem, profesorem pełniącym funkcję koordynatora oddziału dziecięcego Kliniki Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

dr n. med. Piotr Wierzbiński

prowadzi własną praktykę lekarską w Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychiatrii Sportowej.

dr hab. n. med. Paweł Miotła, prof. uczelni

II Katedra i Klinika Ginekologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


dr n. med Joanna Stryczyńska-Kazubska

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, kierownik, Oddział Dzieci Starszych, Poradnia Chorób Zakaźnych, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

dr n. med. Ilona Małecka

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Św. Józefa w Poznaniu

dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak

Nauczyciel akademicki i adiunkt dydaktyczny w Katedrze
i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.